Yazarlarımız

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla mücadele Güvencelerimiz

”TÜKD” Bolu Şubesinin “Proje “Toplantısından… TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ(TÜKD) BOLU ŞUBESİ’nın” 27 Ekim 2021”Çarşamba sabahı 10:00’da Nilüfer Kafede düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına davetli idik…Katılım sağladık…”ORADAYDIK”…”Konu “ ne imiş… Öğrendik…Yazıyoruz… Paylaşıyoruz…..

Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla mücadele Güvencelerimiz

”TÜKD” Bolu Şubesinin “Proje “Toplantısından… TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ(TÜKD) BOLU ŞUBESİ’nın” 27 Ekim 2021”Çarşamba sabahı 10:00’da Nilüfer Kafede düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına davetli idik…Katılım sağladık…”ORADAYDIK”…”Konu “ ne imiş… Öğrendik…Yazıyoruz… Paylaşıyoruz… Türk Kadınlar Birliği tarafından, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin ortaklığı ve AB Delegasyonunun mali desteğiyle “EŞİTLİĞE ULAŞMAK VE AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE GÜVENCELERİMİZ”Projesinin Bolu’da yapılan 1.İzleme Çalışmaları tamamlanmış… Bu kapsamda Bolu’da hak temelli çalışan bu kadın kuruluşlarının katılımıyla, çalışma yaşamı ana temasında ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde(MEB Bolu İl Müdürlüğü, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi) nezdinde bir izleme çalışması yürütülmüş…1.İzleme çalışmalarına TÜKD Bolu Şubesi katılmış…Bundan sonra da İlimizde de devam edecek olan bu izleme çalışmalarından beklentileri ise ulusal ve uluslararası yasal güvencelerin hayata geçirilmesine katkı verilmesi imiş… BU uluslararası projenın amacı ;kadına yönelik şiddetin önlenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bakımından son derce önemli olan uluslararası ve ulusal mevzuatın hayata geçmesi, farkındalığın artırılması ve etkili bir şekile uygulanmasının sağlanması imiş… Ocak 2020 de başlayan Projenin süresi de 30 aydır deniliyor… Bu kapsamda 2019-2020 yıllarını kapsayacak şekilde Bolu’da gerçekleştirilen izlemenin konusu da ; “Çalışma yaşamında kadınlara yönelik ayrımcılık(işe alım , terfi, ücret,taciz)” imiş… Proje bittiğinde yayınlanacak kitapçıkta bu sonuçları da görebilecekmişiz efendim… Değil mi?..Merakla bekliyoruz… Türkiye’de 7 bölge 34 ilde yürütülen bu projenin “Türk Kadınlar Birliği “ adına bölgemiz Mentorü ise çok değerli , tecrübeli Projeci,”ODTÜ” Mezunu Pedagog Dr.”ZEYNEP GÖKNİL ŞANAL”toplantıda yaptıkları veciz konuşmalarında; “Bu projeyi 34 ilde yürütüyoruz. 260 küsur örgütle birlikte çalışıyoruz. Çok büyük bir izleme çalışması yapıldı gerçekten. 330 kamu kurumu izlendi. Bunu örgütlerimizle birlikte önce bir bütün bu örgütlere 260 küsur örgüte bir güçlendirme eğitimi verdik en başında projenin. Zaten 2020’de başladı proje, çok talihsiz zamanlama kesinlikle. Koronaya takıldık ve bugüne kadarki bütün çalışmalarımızı mecburen online yapmak zorunda kaldık. Bu güçlendirme çalışması içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle ilgili hem yerel hem uluslararası mevzuatları anlattık. Savunuculuk becerilerini artırmak için onlara yardımcı olmak istedik. İzleme yapmayı öğrensinler istedik. İzleme mevzuatın, kanunların uygulamasını sağlamak için yapılabilecek en güzel çalışma şu anda evet, İstanbul Sözleşmesinden çıktı Türkiye ama 6284 yaşıyor. Anayasamız yaşıyor. CEDAW’a hala taraf olan bir ülkeyiz ve CEDAW’ın 35.tavsiye kararı İstanbul Sözleşmesinden de güçlü bir şiddet sözleşmesidir. Bu projeyle kamuya sorduğumuz sorularla kanunları ne kadar uyguladıklarını anlamaya çalıştık. Belediyelere stratejik planlarını sorduk. Stratejik planlarında kadınlara, kız çocuklarına yönelik neler yaptıklarını sorduk. Bütçe ayırıp ayırmadıklarını sorduk. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’yle ilerledik ve hem İzzet Baysal Üniversitesi’nde hem de Bolu Milli Eğitim İl Müdürlüğü nezdinde bir izleme gerçekleştirdiler.” DİYOR… EVET efendim toplantının konunun kahvaltımızın özeti de bu gibi değil mi değerli dostlar…Bilenler bilmeyenlere gelenler gelmeyenlere de anlatabilir mi… “BİLGİ GÜÇLENDİRİR…HAYATI DEĞİŞTİRİR “ … NOT. ”Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi”kısaca İngilizce adının baş harfleri olan “CEDAW”olarak da yazılıyor… Toplantıda bize verilen dosyadan;içeriği “Türk Kadınlar Birliği”nin sorumluluğu altında Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlandiğı da yazan bilgilendirici broşürden de aşağıdaki bilgileri de medya mensupları dostlarla da hep beraber “okuyor”…Bilgileniyoruz değilmi efendim… “ CEDAW Komitesi ülke raporları ile gölge raporları inceledikten sonra taraf devletler yönelik olarak nihai görüşlerini ve yapılması gerekenlere ilişkin tavsiyelerini içeren bir rapor hazırlar ve bildirir. Hükumetler , hem bu raporların hem de tavsiye kararlarının çevirisini yaptırarak kamuoyu ile paylaşmak ve parlamentolar başta olmak üzere ilgili kurumları yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek ve takip etmekle yükümlüdür.” De demişler…Değil mi efendim. SAYGILARIMIZLA.28.10.2021.BOLU

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL